Werkwijze en aanbod

Aanmelden

U kunt zich op eigen initiatief aanmelden of door middel van een verwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts of psycholoog. Aanmelden kan telefonisch of per mail, zie Aanmelden en contact. Na aanmelding plannen we samen het intake/kennismakingsgesprek.

Intake/kennismakingsgesprek

In dit gesprek kunt u uw problematiek en hulpvraag weergeven, geef ik uitleg over de behandeling en kunt u vragen stellen. Het kennismakingsgesprek is ook belangrijk om te zien of er een ‘match’ is.

Er wordt een inschatting gemaakt of uw hulpvraag binnen mijn praktijk en in de eerste lijn past. Ook wordt informatie gegeven over de behandelduur. Aan het eind van dit gesprek, of na een bedenktijd, kunt u beslissen of u start met de behandeling.

De behandeling

In de beginfase van de behandeling stellen we samen een Behandelcontract op, waarin de behandeldoelen en andere afspraken staan vermeld. Zo is duidelijk waar we samen aan werken.

Tijdens en aan het eind van de behandeling zal er geëvalueerd worden om samen de manier van begeleiden en de voortgang van de behandeling te beoordelen en daar waar nodig bij te sturen.

Regelmatig maak ik gebruik van vragenlijsten als ondersteuning voor het verhelderen van klachten en om verandering te helpen monitoren.

Aanbod

Naast individuele behandeling, bied ik regelmatig een kortdurend thema-gericht groepsprogramma aan. Onder Groepsaanbod vindt u daar meer informatie over.

De behandeling kan op zichzelf staan, maar kan ook in samenwerking met een andere behandeling plaats vinden.