Drukvest

 

Veel mensen hebben last van drukte in hun hoofd. Binnen de PMT onderzoek ik met deze mensen hoe ze meer rust in hun hoofd kunnen krijgen. Een aantal mensen is gevoeliger voor indrukken en prikkels die ze binnenkrijgen dan anderen. Op het werk, op straat, in de supermarkt; ze krijgen bijvoorbeeld meer details binnen, geluid kan harder binnenkomen, wat maakt dat ze harder moeten werken dan anderen om al deze prikkels te verwerken. Dit speelt bijvoorbeeld bij mensen die hooggevoelig zijn of bij mensen met autisme (ASS).

 

Door mijn samenwerking met een afdeling voor mensen met ASS -die veelal bijzonderheden in hun prikkelverwerking hebben- heb ik mij verder verdiept in Sensorische Informatieverwerking. Diepe druk helpt om zintuiglijke informatie beter te verwerken en om bij overprikkeling weer rustiger te worden. Met diepe druk kan iemand in een prikkelrijke omgeving beter functioneren. Sinds kort is er een lichtgewicht opblaasbaar drukvest dat deze diepe druk op het lichaam geeft. Ik heb gemerkt dat dit voor een aantal mensen een waardevolle aanvulling op de PMT is en zeker niet alleen voor mensen met ASS. Voor meer informatie over het drukvest kunt u de site www.drukvest.nl bekijken.

 

Volwassenen en kinderen die geïnteresseerd zijn in een drukvest, in combinatie met of los van PMT, kunnen deze bij mij uitproberen of via mij voor 2 weken op proef bestellen. Dit kan omdat ik vanwege de goede ervaringen ambassadeur voor Squeasewear ben geworden, een bedrijf dat drukvesten levert. Ik begeleid u dan in hoe u het drukvest kunt uitproberen, zodat u na de proefperiode duidelijk heeft of u er wel of geen profijt van heeft.

 

Voor meer informatie, de kosten en voorwaarden kunt u contact met mij opnemen.