Wat is PMT

 

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte vorm van therapie voor mensen met psychische en/of psychosociale problemen en klachten. Bewegen en aandacht voor (lichamelijke) gewaarwordingen vormen de insteek van behandeling binnen deze therapie.

Psychische klachten, zoals angsten, eetproblemen en onzekerheid, hebben ook een lichamelijke kant. Bijvoorbeeld het ervaren van spanningen, nauwelijks het lichaam kunnen voelen en lichaamshouding en beweging.

Binnen PMT wordt gebruik gemaakt van lichaams- en bewegingsgerichte werkvormen. Hierbij kunt u ondermeer denken aan ontspanningsoefeningen en vormen ontleend aan sport en spel.

Werkvormen kunnen zich bijvoorbeeld richten op:

  • omgang met spanning
  • het leren herkennen en erkennen van lichaamssignalen
  • het verbeteren van de lichaamsbeleving
  • het integreren van voelen, denken en doen
  • het leren grenzen en wensen aan te geven
  • de eigen kracht te ervaren
  • het uiten van gevoelens
Aan de hand van de werkvormen wordt stilgestaan bij uw (bewegings)gedrag, uw waarnemen, uw gevoelens en uw gedachten. Zo worden uw patronen herkenbaar en uw problematiek verhelderd. Dit biedt handvatten om anders met uw denken, voelen en doen om te gaan. In de therapie kunt u hier ter plekke mee experimenteren opdat uw problemen verminderen of u een bevredigender manier vindt om er mee om te gaan.

Steeds wordt met u de koppeling gemaakt tussen wat er gebeurt in de therapie en uw dagelijks leven. De therapie, die een combinatie is van praten en doen, kan zich zowel richten op uw klachten als op wat er achter uw klachten zit. Dit wordt in overleg met u bepaald, afhankelijk van uw problemen en wensen.

Voor meer informatie over psychomotorische therapie, zie www.nvpmt.nl en www.pmtinfosite.nl.